Home > Vakcinace

Vakcinace

Vakcinace proti shigatoxinu snižuje mortalitu a klinické příznaky edémové choroby v době výkrmu. Jednorázová vakcinační dávka může být použita od 4 dnů věku. Tři týdny po očkování jsou zvířata chráněna neutralizačními protilátkami, které přetrvávají nejméně do 15. týdne života.

Nic není tak přirozené jako vlastní imunita prasete. Očkováním se aktivně zvyšuje inherentní imunita proti shigatoxinu.

Tyto protilátky neutralizují shigatoxin, a proto zabraňují vzniku akutních nebo chronických klinických příznaků. Nicméně přítomnost shigatoxin produkující E. coli ve stádu se vakcínou nesnižuje, protože vakcinace nepůsobí proti samotné bakterii.

Mimo to, že vakcinace snižuje míru ztrát a zakrslosti vyvolaných edémovou chorobou, snižuje navíc spotřebu antimikrobiálních látek jako je kolistin nebo oxid zinečnatý k tlumení výskytu STEC u prasat. Vakcinace proti shigatoxinu napomáhá minimalizovat riziko rozvoje rezistentních bakterií a aktivně tedy přispívá k ochraně spotřebitelů.

Kazuistika z Holandska – producent prasat s 660 prasnicemi1

V dlouhodobé terénní studii byla srovnávána míra úmrtnosti a denní množství podaného kolistin sulfátu před a po vakcinaci proti shigatoxinu. Na farmách se v minulosti opakovaně objevovala ohniska edémové choroby s průměrnou mírou úmrtnosti 7,7 %. Po provedení očkování již nedocházelo ke ztrátám způsobeným edémovou chorobou (Edema Disease) a farma mohla opět profitovat z produkce.

Po zavedení očkování byla farma schopna zcela vyloučit použití kolistinu a snížit celkové užívání antimikrobiálních látek. Farma se tak mohla vrátit do zelené kategorie programu antimikrobiálního sledování.

1Regine Fricke et al. 2015, Implementation of a vaccine against Shigatoxin 2e in a piglet producing farm with problems of Oedema disease: case study, Porcine Health Management 2015