Home > Toksynę Shiga > Patogen

Pathogen

Escherichia coli to bakteria powszechnie występująca w jelicie grubym zwierząt. Niepatogenne, występujące w jelicie Escherichia coli (komensaliczna E. coli) wspierają fizjologiczną równowagę jelitową żywiciela, natomiast patogenne E. coli z typowymi profilami genowymi z czynnikiem złośliwości mogą wywoływać ciężkie i nagłe występowanie różnych chorób (np. choroby obrzękowej czy biegunki).

Choroba obrzękowa jest powodowana przez toksynę Shiga (Stx2e)

Choroba obrzękowa jest wywoływana przez toksynę Shiga (Stx2e). Toksyna ta jest wytwarzana przez szczególny, wirulentny typ Escherichia coli – nazywanej STEC (rysunek). Wirotyp jest określany przez konkretną kombinację zjadliwych genów. Adhezyna fimbrialna F18 oraz Shiga toksyna (Stx2e) to ważne czynniki zjadliwości zakodowane w genomie EDEC (Edem Disease Escherichia coli).
Chociaż E. coli kodująca dla Shiga toksyny (Stx2e) występuje na całym świecie, powszechne dane uzyskane szczególnie od zdrowych stad są rzadko dostępne. Pomimo to niedawno opublikowane badanie podłużne przeprowadzone na trzech amerykańskich farmach zamieszkanych przez zdrowe świnie wykazało powszechne występowanie (68,3 %) Shiga toksyny kodującej Escherichia coli (STEC) u świń hodowanych na wieprzowinę. Zwykle wskaźnik wykrycia Stx2e w przypadkach z klinicznymi oznakami wskazującymi na chorobę obrzękową wynosił od około 20 % do 60 %.

Escherichia coli - zakażenia wśród prosiąt odstawionych od maciory

Shiga toksyna składa się z podjednostek A i B

Grupa wiekowa głównie dotykana przez Shiga toksynę

Stadia produkcji, które są najbardziej zagrożone, to odstawione od maciory prosięta, warchlaki oraz tuczniki.
F18 to jeden z dobrze znanych czynników adhezji, który umożliwia E. coli podłączanie się do błony śluzowej jelita. Szczepy kodujące Stx2e mogą zawierać albo fimbrialną odmianę F18ab lub F18ac.
Podatność na kolonizację i zakażenie szczepem F18 bakterii E. coli rozwija się mniej więcej w czasie odstawienia prosiąt od maciory i zależy od obecności w jelicie świni receptora dla F18 (F18R).
Ekspresja F18R zależy od wieku i zaczyna się w okresie około trzeciego tygodnia życia.
Torrison i wsp. (rysunek) opisali główne stadia życia świni, gdzie E. coli kodujące Stx2e są wykrywane osiągając poziom szczytowy od siódmego do dziewiątego tygodnia życia. Koresponduje to z doświadczeniem Ceva w wielu krajach na całym świecie.
Co ciekawe, Stx2e można wykryć również w późniejszych stadiach produkcyjnych. Jeśli tak się zdarzy, jest to zazwyczaj żródłem poważnych objawów klinicznych, podwyższonej śmiertelności oraz zmniejszonej wydajności.

Pomimo to F18 nie jest wykrywana w każdym przypadku E. coli kodującej Stx2e (do 20 %). Niemniej podane jest powszechne występowanie tej konkretnej pałeczki E. coli (bez receptora F18, ale z Stx2e), bowiem została ona wyizolowana jako jedyny patogen z przypadków o ciężkich objawach klicznych.

Powszechne występowanie STEC/VTEC

Shiga toxin 2e (Stx2e)

Wyniki badań, gdzie można znaleźć STEC

J.Torrison, K. Rossow, S. Oliveira
University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory 2011