Home > Toksynę Shiga > Choroba obrzękowa

Choroba obrzękowa

Patogeneza choroby obrzękowej

Objawy kliniczne choroby obrzękowej (ED)

Choroba obrzękowa najczęściej pojawia się u odstawionych od loch prosiąt, choć obserwuje się również przypadki na późniejszych etapach produkcyjnych. Choroba ta może występować sporadycznie i dotyczyć jedynie poszczególnych osobników, ale czasami też dotyka całego stada świń.

Podostre/ostre wystąpienie choroby jest często rozpoznawane na podstawie nagłej śmierci bez uprzednich oznak choroby. Świnie, które padają w wyniku choroby obrzękowej, są głównie w dobrym stanie. Niektóre dotknięte chorobą osobniki stają się anorektyczne, zaczynają mieć obrzęki powiek i okolicy czołowej głowy. W wyniku obrzęku krtani niektóre świnie osobliwie kwiczą. Dotknięte obrzękiem mózgu osobniki mają drgawki, ataksję oraz kładą się w ułożeniu bocznym podpartym, przebierając kończynami (rysunek 3). Niewiele świń przeżywa ostrą postać choroby ale te, którym się to udaje, są bardzo słabe (tj. ich wzrost jest upośledzony, itp.).

Przebieg choroby może ulec przedłużeniu. Wówczas objawy kliniczne powracają w tej samej grupie świń, szczególnie po dalszej zmianie paszy, usunięciu tlenku cynku (ZnO) lub środków przeciwbakteryjnych z paszy, albo w wyniku działania innego czynnika stresowego.

Pozycja boczna, ruchy pływackieRysunek 3: Objawy nerwowe (pozycja boczna, ruchy pływackie) u świń z chorobą obrzękową, źródło: Ceva

Podkliniczna postać choroby obrzękowej także może wystąpić. Wówczas świnie są klinicznie zdrowe, ale występują u nich mikronaczyniowe zmiany na ciele, a ich wskaźnik wzrostu jest obniżony. Stada z tą formą choroby wykazują niejednorodne grupy świń na różnych stadiach produkcji.
Learn more

Przewlekła choroba obrzękowa występuje u niewielkiego odsetka świń i najczęściej dotyczy tych osobników, które powracają do zdrowia po przejściu postaci ostrej lub gdzie chimeryczna E. coli, produkująca ciepłochwiejne lub ciepłostałe toksyny wywołuje biegunkę poodsadzeniową a Shiga toksyna 2e również zostaje wykryta. Przez okres kilku dni do kilku tygodni po zakażeniu jelitowym następuje zahamowanie wzrostu, a chore świnie często wykazują objawy jednostronnych zaburzeń nerwowych, jak ruchy maneżowe, potrząsanie głową czy atrofia mięśni kończyn wraz z postępującym osłabieniem. W tych przypadkach obrzęki podskórne występują rzadko.
(Źródło: Diseases of Swine, Tenth Edition, Edited by J.J. Zimmerman et al., John Wiley & Sons, Inc. Published 2012)