Home > Serwis > Zrzeczenie się

Zrzeczenie się

Spółka IDT Biologika GmbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność oraz kompletność danych na swoich stronach internetowych. IDT Biologika GmbH nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za błędy przy transferze dokumentów lub spowodowanych nieuprawnionymi zmianami dokonanymi przez osoby trzecie. IDT Biologika GmbH nie jest również odpowiedzialna za treść innych stron WWW, do których przekserowania zawarte są w formie linków.

Jeżeli w materiałach zawarto regulacje i ustawy, to tylko urzędowe publikacje są w tym zakresie miarodajne. Wskazówki oraz informacje IDT Biologika GmbH dla przedsiębiorstw farmaceutycznych nie wpływają na ich prawną odpowiedzialność.

Wyrokiem z dnia 12.05.1998 – 312 O 85/98 – „odpowiedzialność za linki” Sąd Krajowy w Hamburgu zdecydował, że w razie konieczności poprzez wstawienie linku ponosi się współodpowiedzialność za treść strony, do której prowadzi przekierowanie. Można uniknąć takiej sytuacji poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

„Spółka IDT Biologika GmbH dystansuje się niniejszym całkowicie od wszelkich treści stron, do których prowadzą linki zawarte na jej stronach i stwierdza, że treści te nie są ich własnością. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków zawartych na stronach internetowych „www.idt-biologika.de”.

Copyright / Prawa autorskie

Wygląd strony internetowej, użytkowane grafiki i zdjęcia, zbiory materiałów jak i poszczególne artykuły chronione są prawami autorskimi. IDT Biologika GmbH zastrzega sobie wszelkie prawa, również dotyczące odtwarzania, powielania oraz rozpowszechniania przy użyciu procesów specjalnych (na przykład przetwarzania danych, użytkowania nośników danych oraz sieci danych), w tym.