Home > Serwis > Wiadomości

Wiadomości

Escherichia (E.) coli (STEC) produkująca toksynę Shiga to ważny patogen przenoszony drogą pokarmową. Może powodować ciężkie choroby, jak krwotoczne zapalenie jelita grubego czy zespół hemolityczno-moczowy. W celu przestudiowania epidemiologii STEC w trzech jednostkach tuczu oraz przebadania ryzyka, jakie mogą stwarzać zakażenia STEC dla ludzi, przeprowadzono długookresowe badanie kohortowe

Zgodnie z naszymi poprzednimi badaniami Stx2e było najczęściej występującym wariantem Stx u tuczników (93,9 %).

Wyniki potwierdzają, że świnie hodowlane są miejscem rozwoju dla zakażenia ludzi przez STEC. Krążące serotypy wśród kohort, jak też czynniki zarządzania w hodowli mają znaczący wpływ na występowanie STEC.

Źródło: International Journal of Food Microbiology

Przeczytaj cały artykuł na www.sciencedirect.com

W lipcu tego roku Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą dotyczącą autoryzacji wszystkich leków weterynaryjnych zawierających „kolistynę” w połączeniu z innymi lekami przecibakteryjnymi podawanymi doustnie.

Przeczytaj cały artykuł na pig333.com

Tym samym Komitet rekomendował odmowę pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wycofanie istniejących zezwoleń dopuszczenia do obrotu weterynaryjnych produktów medycznych, które zawierają tlenek cynku.

Przeczytaj cały artykuł na pig333.com

Określono 402 izolaty MCR-1

czwartek, 11. sierpień 2016

Niemieccy badacze odkryli ponad 400 izolatów Echerichia coli, które w badaniach okazały się pozytywne dla genu MCR-1. Gen może czynić bakterie opornymi na kolistynę, silny antybiotyk. Obecność MCR-1 zidentyfikowano u 79,8 % opornych izolatów E. coli. W badaniu przebadano ponad 10 000 izolatów E. coli, które zebrano z niemieckiego rynku żywności i trzody chlewnej od 2010 do 2015 roku. Gen nie występował w produkcji wieprzowiny i łańcuchach pokarmowych. Przede wszystkim naukowcy twierdzą, że występowanie genu MCR-1 jest dwukrotnie wyższe w Niemczech niż we Francji. Oporność kolistyny na terenie Niemiec jest również wyższa niż średnia wśród europejskich państw, co może być spowodowane wyższym zużyciem antybiotyku polimyksyny. Aby lepiej ocenić wyniki należy przeprowadzić więcej badań.

Przeczytaj cały artykuł na www.cidrap.umn.edu

Pierwsze wyniki pochodzące z monitorowania oporności w Federalnym Niemieckim Instytucie Oceny Ryzyka (BfR) pokazują, że bakterie oporne na kolistynę są szeroko rozprzestrzenione wśród zwierząt gospodarskich w Niemczech. Oporność występuje najpowszechniej wśród Echerichia coli u brojlerów. „Obecne wyniki podkreślają, że strategia odpowiedzialnego stosowania antybiotyków musi być konsekwentnie kontynuowana przyszłości, mówi prezes BfR, profesor dr dr Andreas Hansel. Dalsze badania biomolekularne zostaną przeprowadzone, by ocenić potencjalne ryzyko dla konsumentów. Zaleca się przestrzeganie dokładnie higieny w kuchni, by drobnoustroje nie przedostawały się z mięsa do innego pożywienia. Co więcej, przed podaniem mięso powinno być podgrzewane, aż osiągnie temperaturę 70°C przez 2 minuty.

Przeczytaj cały artykuł na www.bfr.bund.de

Zgodnie z najnowszymi danymi naukowymi odnośnie stosowania środków przeciwbakteryjnych u ludzi i zwierząt, Stowarzyszenie Weterynarii Świń (PVS, Pig Veterinary Society) zaktualizowało podstawy przepisywania leków przecibakteryjnych. Zasady dzielą te środki na 3 klasy. Środki przeciwbakteryjne klasy 1 można przepisywać w ramach odpowiedzialnych wskazaniań, klasy 2 stosowane są dopiero wtedy, jeśli badania wrażliwości oraz doświadczenie kliniczne wykażą, że wybrane początkowo środki nie są skuteczne. Kolistyna została teraz przeniesiona do klasy 3, która zawiera produkty będące "ostatnią deską ratunku". Stosowane są jedynie wtedy, gdy żadna inna opcja nie jest skuteczna i należy je potwierdzić laboratoryjnymi badaniami lekowrażliwości. Ten krok był potrzebny, ponieważ ważność kolistyny jako decydująco istotnego środka przeciwbakteryjnego w medycynie ludzkiej jest coraz bardziej ewidentna. PVS zaleca swoim członkom pobranie najnowszej wersji zasad i przestrzeganie zawartych tam wskazówek.

Przeczytaj cały artykuł na www.pigvetsoc.org.uk

Duńskie grunty rolnicze są coraz bardziej zanieczyszczone cynkiem. Dzieje się tak z powodu wysokiej zawartości cynku w świńskiej gnojowicy, którą stosuje się jako nawó. Duńskie Ministerstwo Środowiska i Żywności nazwało przedstawione dane „niepokojącymi” oraz stwierdziło, że należy rozważyć działania alternatywne. Cynk i miedź są stosowane u świń po odstawieniu, szczególnie w profilaktyce biegunki oraz choroby obrzękowej. Alternatywą w przypadku tej ostatniej może być jednorazowa szczepionka przeciwko toksynie Shiga.

Przeczytaj cały artykuł na www.animal-health-online.de