Home > Diagnostyka > Postępowanie

STEC czy ETEC?

Odróżnienie wirotypów E. coli uzupełnia badanie kliniczne i przyczynia się do podjęcia decyzji o kolejnych krokach oraz zapobieganiu chorobie w przyszłości. W szczególności w kontekście redukcji stosowania środków przeciwbakteryjnych, celowe zapobieganie chorobie jest bardzo istotne. Ceva od lat dzięki kuponom testowym STEC wspiera diagnozowanie i różnicowanie E. coli przy użyciu metod biomolekularnych.

Próbobranie

Wysyłanie prób

Kupon

Wyniki