Home > Vaccinatie

Vaccinatie

Het shigatoxinevaccin vermindert de mortaliteit en klinische verschijnselen van oedeemziekte tijdens de mestperiode. De eenmalige vaccinatie kan vanaf de vierde levensdag worden toegediend. Drie weken na vaccinatie zijn de dieren beschermd door neutraliserende antilichamen, die aanhouden tot ten minste de 15e levensweek.

Niets is zo natuurlijk als de eigen afweer van de big. Actieve boostering van de inherente immuniteit tegen shigatoxine door vaccinatie.

Dierenarts vaccineert big

Deze antilichamen neutraliseren het shigatoxine en voorkomen zo de ontwikkeling van acute of chronische klinische verschijnselen. Echter de aanwezigheid van shigatoxineproducerende E. coli op het bedrijf wordt niet verminderd door het vaccin omdat het geen werking heeft tegen de bacterie zelf.

Terwijl vaccinatie het aantal verliezen en achterblijvers als gevolg van oedeemziekte vermindert, kan de varkenshouder daarnaast zelf het gebruik van antimicrobiële middelen zoals colistine of zinkoxide ter bestrijding van STEC bij biggen drastisch verminderen. Vaccinatie tegen shigatoxine helpt bij het minimaliseren van het risico op het ontwikkelen van resistente bacteriën en draagt zo actief bij aan het beschermen van de consument.

Een casuïstiek uit Nederland - een vermeerderaar met 660 zeugen1

In een longitudinaal veldonderzoek werd het mortaliteitspercentage en het dagelijkse gebruik van colistinesulfaat vergeleken voor en na vaccinatie tegen shigatoxine. Het bedrijf had een voorgeschiedenis van herhaalde uitbraken van oedeemziekte en een gemiddeld mortaliteitspercentage van 7,7%. Na implementatie van vaccinatie waren er geen verliezen meer als gevolg van oedeemziekte en kon het bedrijf opnieuw van de productie profiteren.

Na implementatie van vaccinatie, kon het bedrijf volledig afzien van het gebruik van colistinesulfaat en het totale gebruik van antimicrobiële middelen verminderen. Zodoende was het bedrijf in staat om terug te keren in de groene categorie van het antimicrobieel surveillanceprogramma.

1Regine Fricke et al. 2015, Implementation of a vaccine against Shigatoxin 2e in a piglet producing farm with problems of Oedema disease: case study, Porcine Health Management 2015