Home > Shigatoxine > Pathogeen

Pathogeen

Escherichia coli is een bacterie die vaak wordt aangetroffen in de darmen van dieren. Niet-pathogene, intestinale Escherichia coli (commensale E. coli) ondersteunt de fysiologische darmbalans van de gastheer, terwijl pathogene E. coli met typische virulentiefactor genprofielen ernstige uitbraken van verschillende ziekten (o.a. oedeemziekte, diarree) kan veroorzaken.

Oedeemziekte wordt veroorzaakt door shigatoxine (Stx2e)

Oedeemziekte wordt veroorzaakt door shigatoxine (Stx2e). Dit toxine wordt geproduceerd door een specifiek virotype van Escherichia coli met de naam STEC (afbeelding). Een virotype wordt bepaald door een specifieke combinatie van virulentiegenen. Belangrijke virulentiefactoren geproduceerd door EDEC zijn de fimbriale adhesinen F18 en shigatoxine (Stx2e).
Hoewel shigatoxine (Stx2e)-producerende E. coli wereldwijd voorkomt, zijn er nauwelijks prevalentiegegevens van met name gezonde bedrijven beschikbaar. Desondanks liet een recent gepubliceerd longitudinaal onderzoek op drie bedrijven met gezonde varkens in de VS een hoge prevalentie (68,3%) van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) zien bij biggen bestemd voor varkensvleesproductie. Het gewoonlijke detectiepercentage van Stx2e in gevallen met verdachte klinische verschijnselen voor oedeemziekte ligt op ongeveer 20% tot 60%.

Escherichia coli - infecties bij gespeende biggen

Het shigatoxine bevat een A en B subunit

Vaakst getroffen leeftijdsgroep door shigatoxine

Ziekte wordt het vaakst gezien bij pas gespeende biggen, bij biggen in de biggenbatterij en jonge vleesvarkens.
F18 is één van de meest bekende adhesiefactoren die ervoor zorgt dat E. coli kan aanhechten aan het darmslijmvlies. Stx2e producerende stammen bevatten fimbriatype F18ab of F18ac.
Gevoeligheid voor kolonisatie en infectie met een E. coli F18-stam ontwikkelt zich rondom het spenen en is afhankelijk van de aanwezigheid van het porcine intestinale F18-receptor (F18R) genotype.
De expressie van F18R is leeftijdsafhankelijk en begint rond een leeftijd van drie weken.
Torrison et al. (afbeelding) beschreef de belangrijkste levensstadia van het varken waar E. coli producerende Stx2e worden gedetecteerd met een piek op een leeftijd van zeven tot negen weken. Dit komt overeen met de ervaring van Ceva in vele landen wereldwijd.
Opvallend genoeg kan Stx2e ook worden waargenomen tijdens latere productiestadia. Wanneer dit het geval is, leidt dit doorgaans tot ernstige klinische verschijnselen, verhoogde mortaliteit en verminderde prestaties.

Toch is F18 niet in alle gevallen van E. coli producerende Stx2e aantoonbaar (tot 20% van de gevallen). De relevantie van deze specifieke E. coli (zonder F18 maar met Stx2e) wordt niettemin genoemd, omdat ze geïsoleerd zijn als enige pathogeen bij gevallen met ernstige klinische verschijnselen.

Prevalentie - wanneer vind ik STEC/VTEC?

Shigatoxine 2e (Stx2e)

Studieresultaten waar WTEC te vinden

J.Torrison, K. Rossow, S. Oliveira
University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory 2011 (VS)