Home > Shigatoxine > Oedeemziekte

Oedeemziekte

Pathogenese van oedeemziekte

Klinische verschijnselen van oedeemziekte

Oedeemziekte komt het vaakst voor bij pas gespeende biggen, hoewel ook gevallen worden waargenomen tijdens latere productiestadia. De ziekte kan sporadisch optreden en slechts individuele dieren treffen, maar soms wordt een heel koppel biggen getroffen.

Een subacute/acute uitbraak wordt vaak herkend door plotselinge sterfte zonder voorafgaande ziekteverschijnselen. Biggen die sterven aan oedeemziekte, verkeren vaak in goede conditie. Sommige getroffen biggen vertonen anorexie en ontwikkelen zwelling van oogleden en neusrug. Als gevolg van het larynxoedeem stoten sommige biggen een hoog piepend geluid uit. Het hersenoedeem leidt tot convulsies, ataxie en op de zij liggen waarbij de poten fietsende bewegingen maken (afbeelding 3). Slechts weinig biggen overleven de acute ziekte, maar biggen die overleven blijven achter (d.w.z. vertonen groeiachterstand).

Het verloop van de ziekte kan ook langdurig zijn. Klinische verschijnselen treden dan opnieuw op in dezelfde koppel biggen, met name na rantsoenveranderingen, het verwijderen van zinkoxide (ZnO) of antimicrobiële middelen uit het voer of een andere stressfactor.

Biggen lateraal roeienAfbeelding 3: Neurologische verschijnselen (zijligging, fietsende bewegingen) bij een big met oedeemziekte, bron: Ceva

Subklinische oedeemziekte kan ook optreden bij klinisch niet afwijkende biggen waarbij zich microvasculaire laesies ontwikkelen en groeiachterstand op kan treden. Deze bedrijven hebben geen homogene biggengroepen tijdens de verschillende productiestadia.
Learn more

Chronische oedeemziekte treedt op in een klein deel van de biggen die herstellen van een acute aandoening of op bedrijven waar chimerische E. coli, die hitte labiele (LT) en hitte stabiele (ST) toxinen, die speendiarree veroorzaken, maar ook shigatoxine-2e produceren, worden waargenomen. Gedurende episoden variërend van dagen tot meerdere weken na een intestinale infectie, stopt de groei en vertonen zieke biggen vaak eenzijdige neurologische afwijkingen zoals cirkelbewegingen, kopschudden of atrofie van achterpoten met progressieve zwakte. In deze gevallen treedt zelden subcutaan oedeem op.
(Bron: Diseases of Swine, Tenth Edition, Edited by J.J. Zimmerman et al., John Wiley & Sons, Inc. Published 2012)