Home > Service > Nieuws

Nieuws

Shigatoxineproducerende Escherichia (E.) coli (STEC) zijn belangrijke via voedsel overgedragen pathogenen. Ze kunnen ernstige aandoeningen veroorzaken zoals hemorrhagische colitis of hemolytisch uremisch syndroom. Een longitudinaal cohortonderzoek op drie mesterijen werd uitgevoerd om de epidemiologie van STEC in de laatste mestfase van biggen te onderzoeken en het risico dat zij mogelijk vormen voor humane infecties met STEC.

In lijn met onze onderzoeken was Stx2e de meest frequent aangetroffen Stx-variant bij vleesvarkens tijdens het einde van de mestperiode (93,9%).

De resultaten bevestigden dat biggen bestemd voor vleesproductie een reservoir vormen voor humane STEC-infecties. Circulerende serotypen binnen de groepen hebben, naast factoren met betrekking op bedrijfsmanagement, een significante invloed op de prevalentie van STEC.

Bron: International Journal of Food Microbiology

Lees het volledige onderzoek op www.sciencedirect.com

In juli laatsleden nam de Europese Commissie een implementerend besluit aan met betrekking tot de autorisatie van alle colistinebevattende diergeneesmiddelen in combinatie met andere orale antimicrobiële middelen.

Lees het volledige artikel op pig333.com

De commissie adviseerde daarom het toestaan van marktautorisatie te weigeren en intrekking van de bestaande marktautorisatie voor zinkoxidebevattende diergeneesmiddelen.

Lees het volledige artikel op pig333.com

402 MCR-1 isolaten geïdentificeerd

donderdag, 11. augustus 2016

Duitse onderzoekers vonden meer dan 400 Escherichia coli-isolaten, die positief testen op het MCR-1 gen. Dit gen kan bacteriën resistent maken voor colistine, een krachtig antibioticum. MCR-1 werd gevonden in 79,8% van de colistine-resistente E. coli-isolaten. Het onderzoek screende meer dan 10.000 E. coli-isolaten, afkomstig van Duits voedsel en vee tussen 2010 en 2015. Het gen was het meest prevalent in de pluimveehouderij en voedselketens. In het algemeen claimden de onderzoekers dat de prevalentie van het MCR-1 gen tweemaal zo hoog was in Duitsland vergeleken met Frankrijk. Colistineresistentie in Duitsland is ook hoger dan het gemiddelde in Europese landen, wat mogelijk verklaard kan worden door een hoger gebruik van polymixinebevattende antibiotica. Meer onderzoek is nodig om de resultaten beter te kunnen beoordelen.

Lees het volledige artikel op www.cidrap.umn.edu

De eerste resultaten van de resistentiemonitoring uitgevoerd door het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) laten zien dat colistineresistente bacteriën wijdverspreid voorkomen onder landbouwhuisdieren in Duitsland. Resistentie werd het vaakst waargenomen bij Escherichia coli in vleeskuikens. "De huidige resultaten onderstrepen de strategie van het voortzetten van verantwoord gebruik van antibiotica in de toekomst", sprak de voorzitter van de BfR, Professor Dr. Dr. Andreas Hensel. Verdere biomoleculaire onderzoeken zullen worden uitgevoerd om mogelijke risico’s voor consumenten te beoordelen. Het is raadzaam om een zorgvuldige keukenhygiëne na te leven, zodat bacteriën niet worden overgedragen van vlees naar andere voedingsmiddelen. Daarnaast dient vlees goed verhit te worden voor consumptie, waarbij gedurende ten minste 2 minuten een kerntemperatuur van 70˚ graden wordt bereikt.

Lees het volledige artikel op www.bfr.bund.de

In lijn met de laatste wetenschappelijke literatuur met betrekking tot het gebruik van antimicrobiële middelen humaan en veterinair, heeft het veterinaire varkensgenootschap (PVS) haar richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen geactualiseerd. Deze richtlijnen verdelen antimicrobiële middelen in 3 klassen. Klasse 1 antimicrobiële middelen kunnen worden voorgeschreven binnen het verantwoord gebruik van de richtlijnen. Klasse 2 antimicrobiële middelen mogen alleen ingezet worden na uitvoering van een gevoeligheidstest of klinische ervaring die heeft bewezen dat eerste keuze middelen niet werkzaam zijn. Colistine is nu verplaatst naar klasse 3. De middelen in deze klassen dienen als laatste redmiddel te worden ingezet. Deze mogen slechts gebruikt worden bij gebrek aan een ander alternatief en het gebruik moet ondersteund worden door een laboratorium gevoeligheidstest. Deze stap was noodzakelijk, omdat het belang van colistine als cruciaal antimicrobieel middel voor de mens steeds duidelijker wordt. PVS adviseert haar leden om de nieuwe versie van de richtlijnen te downloaden en de richtlijnen in dit document te volgen.

Lees het volledige artikel op www.pigvetsoc.org.uk

De Deense landbouwgronden raken toenemend gecontamineerd met zink. Dit is het gevolg van een hoog gehalte aan zink in varkensmest die gebruikt wordt als meststof op ingezaaide velden. Het Deense ministerie van omgeving en voedselkwaliteit noemde de gegevens "zorgwekkend" en gaf aan dat alternatieven moeten worden overwogen. Bij varkens worden zink en koper gebruikt na het spenen, met name profylactisch om diarree en oedeemziekte te voorkomen. Een alternatief voor het laatste zou een eenmalige vaccinatie tegen shigatoxine kunnen vormen.

Lees het volledige artikel op www.animal-health-online.de