Home > Service > Beperkte aansprakelijkheid

Beperkte aansprakelijkheid

IDT Biologika GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de informatie op haar internetpagina’s. IDT Biologika GmbH is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor fouten die het gevolg zijn van overdracht van documenten of ten gevolge van niet-geauthoriseerde veranderingen van informatie door derden. IDT Biologika GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van de internetlinks.

Indien (verwijzingen naar) regelgeving en wetgeving worden genoemd is de officiële tekst gezaghebbend. Door IDT Biologika GmbH verstrekte informatie aan farmaceutische bedrijven heeft geen invloed op hun wettelijke verantwoordelijkheden.

Met de gerechtelijke uitspraak van 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" (Aansprakelijkheid voor internetlinks) heeft de regionale rechtbank in Hamburg gesteld, dat door het creëren van een internetlink er een mogelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat voor de inhoud van de gelinkte internetpagina. Dit kan worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van de inhoud te distantiëren. “Hiermee distantieert IDT Biologika GmbH zich uitdrukkelijk voor alle inhoud van de gelinkte internetpagina’s en stelt dat deze inhoud niet haar eigendom is. Deze verklaring geldt voor alle op de website www.shigatoxin.com aangebrachte links.”

Auteursrecht

De lay-out van de homepage, de gebruikte beelden en grafische elementen, het totaal als ook individuele elementen, zijn auteursrechtelijk beschermd. IDT Biologika GmbH behoudt zich alle rechten voor, ook die van fotomechanische reproductie, copiëren en verspreiden door middel van speciale technieken (bijvoorbeeld dataverwerking, media-opslag, datanetwerken), in zijn geheel zowel als gedeeltelijk.