Home > Diagnostiek > Procedure

STEC of ETEC?

De differentiatie van E. coli virotypen vormt een aanvulling op het klinisch onderzoek en draagt bij aan de besluitvorming ten aanzien van de vervolgstappen en hoe ziekte in de toekomst te voorkomen. Met name in de context van het terugdringen van het gebruik van antimicrobiële middelen, is een doelgerichte ziektepreventie van groot belang. Jarenlang heeft Ceva ondersteuning geboden via de STEC-CHECK vouchers voor diagnostiek en differentiatie van E. coli via biomoleculaire methoden.

Monsterneming

Verzending

Voucher

Resultaten