Together, beyond animal health

As announced in the press release from May 17th, acquisiton of IDT Animal Health by Ceva Santé Animale is now complete as of July 1st 2019. Through the acquisition by Ceva Santé Animale we are building a new reference to create value beyond animal health.
We thank you for your trust and are looking forward to continuing our business relationship with you offering an expanded portfolio and an even better service.

Choroba obrzękowa

Choroba obrzękowa to przeważnie ostra, często śmiertelna forma enterotoksemii. Grupy produkcyjne, które są najbardziej zagrożone, to świeżo odstawione od maciory prosięta, warchlaki oraz tuczniki. Choroba powodowana jest działaniem toksyny Shiga (Stx2e), która jest wytwarzana przez wirulentne Escherichia coli (E. coli). Chorobę tę charakteryzuje obrzęk różnych części ciała, nagła śmierć, a także neurologiczne objawy, które spowodowane są zmianami chorobowymi w mózgu.

Chociaż Shiga toksynotwórcze szczepy (Stx2e) E. coli występują na całym świecie, to dane na ten temat uzyskane szczególnie od zdrowych stad są rzadko dostępne. Niedawno opublikowano badanie przeprowadzone na trzech amerykańskich farmach zasiedlonych przez zdrowe świnie wykazało powszechne występowanie (68,3 %) Shiga toksynotwórczych Escherichia coli (STEC) u tych zwierząt. Zwykle wskaźnik wykrycia Stx2e w przypadkach z klinicznymi oznakami wskazującymi na chorobę obrzękową wynosił od około 20 % do 60 %.

Prosięta z obrzękiem powieki, symptom choroby obrzękowej