Choroba obrzękowa

Choroba obrzękowa to przeważnie ostra, często śmiertelna forma enterotoksemii. Grupy produkcyjne, które są najbardziej zagrożone, to świeżo odstawione od maciory prosięta, warchlaki oraz tuczniki. Choroba powodowana jest działaniem toksyny Shiga (Stx2e), która jest wytwarzana przez wirulentne Escherichia coli (E. coli). Chorobę tę charakteryzuje obrzęk różnych części ciała, nagła śmierć, a także neurologiczne objawy, które spowodowane są zmianami chorobowymi w mózgu.

Chociaż Shiga toksynotwórcze szczepy (Stx2e) E. coli występują na całym świecie, to dane na ten temat uzyskane szczególnie od zdrowych stad są rzadko dostępne. Niedawno opublikowano badanie przeprowadzone na trzech amerykańskich farmach zasiedlonych przez zdrowe świnie wykazało powszechne występowanie (68,3 %) Shiga toksynotwórczych Escherichia coli (STEC) u tych zwierząt. Zwykle wskaźnik wykrycia Stx2e w przypadkach z klinicznymi oznakami wskazującymi na chorobę obrzękową wynosił od około 20 % do 60 %.

Prosięta z obrzękiem powieki, symptom choroby obrzękowej