Oedeemziekte

Oedeemziekte is een doorgaans acute, vaak fataal verlopende enterotoxemie. Ziekte wordt het vaakst gezien bij pas gespeende biggen, bij biggen in de biggenbatterij en jonge vleesvarkens. Het wordt veroorzaakt door shigatoxine (Stx2e), dat geproduceerd wordt door specifieke virotypen van Escherichia coli (E. coli). De ziekte kenmerkt zich door oedeem op specifieke locaties, plotselinge en onverwachte sterfte en ook door neurologische verschijnselen als gevolg van hersenlaesies.

Hoewel shigatoxineproducerende E. coli (Stx2e) wereldwijd voorkomt, zijn er nauwelijks prevalentiegegevens van met name gezonde bedrijven beschikbaar. Desondanks liet een recent gepubliceerd longitudinaal onderzoek op drie bedrijven met gezonde varkens in de VS een hoge prevalentie (68,3%) van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) zien bij biggen bestemd voor varkensvleesproductie. Het gewoonlijke detectiepercentage van Stx2e in gevallen met verdachte klinische verschijnselen voor oedeemziekte ligt op ongeveer 20% tot 60%.

Biggetje met deksel oedeem, een symptoom van de oedeem ziekte