Still walking On a tight rope?

Oedeemziekte is een doorgaans acute, vaak fataal verlopende enterotoxemie. Ziekte wordt het vaakst gezien bij pas gespeende biggen, bij biggen in de biggenbatterij en jonge vleesvarkens. Het wordt veroorzaakt door shigatoxine (Stx2e), dat geproduceerd wordt door specifieke virotypen van Escherichia coli (E. coli). De ziekte kenmerkt zich door oedeem op specifieke locaties, plotselinge en onverwachte sterfte en ook door neurologische verschijnselen als gevolg van hersenlaesies.

Hoewel shigatoxineproducerende E. coli (Stx2e) wereldwijd voorkomt, zijn er nauwelijks prevalentiegegevens van met name gezonde bedrijven beschikbaar. Desondanks liet een recent gepubliceerd longitudinaal onderzoek op drie bedrijven met gezonde varkens in de VS een hoge prevalentie (68,3%) van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) zien bij biggen bestemd voor varkensvleesproductie. Het gewoonlijke detectiepercentage van Stx2e in gevallen met verdachte klinische verschijnselen voor oedeemziekte ligt op ongeveer 20% tot 60%.

Diagnostiek

Een correcte diagnose is het begin van elke controlestrategie. Het dierenartsenteam van Ceva ondersteunt u met ervaring en kennis.

Lees meer

Vaccinatie

One-shot vaccinatie vermindert de sterfte en klinische symptomen ten gevolge van oedeemziekte en helpt varkenshouders bij de reductie van het gebruik van antibiotica en zinkoxide.

Lees meer

Nieuws

Lees meer over het recent gepubliceerd onderzoek over subacute oedeemziekte.

Nieuwe publicaties