Together, beyond animal health

As announced in the press release from May 17th, acquisiton of IDT Animal Health by Ceva Santé Animale is now complete as of July 1st 2019. Through the acquisition by Ceva Santé Animale we are building a new reference to create value beyond animal health.
We thank you for your trust and are looking forward to continuing our business relationship with you offering an expanded portfolio and an even better service.

Ødemsyge

Ødemsyge er almindeligvis en akut, ofte fatal, enterotoksæmi. Den optræder hyppigst hos nyligt fravænnede grise, grise i klimastalden, eller unge slagtesvin. Årsagen er shigatoksin (Stx2e), som produceres af specifikke serotyper af Escherichia coli (E. coli). Sygdommen er karakteriseret ved ødem i dele af kroppen, pludselig uventet død og af neurologiske tegn, som skyldes læsioner i hjernen.

Selvom de E. coli der producerer shigatoksin (forkortet STEC) forekommer globalt, foreligger der sjældent prævalensdata, især ikke fra raske besætninger. Men i en nyligt publiceret longitudinalundersøgelse foretaget på tre amerikanske slagtesvinebesætninger med raske svin, sås en høj prævalens (68,3 %) af STEC. I de tilfælde, hvor der er kliniske symptomer, som giver mistanke om ødemsyge, er detektionsraten for Stx2e almindeligvis omkring 20 % op til 60 %.

Piglet med lungeødem, et symptom på ødemsygdommen