Ødemsyge

Ødemsyge er en hyppigst akut, ofte fatal, enterotoksæmi. Den optræder hovedsageligt hos nyligt fravænnede grise, grise i farestalden og unge slagtesvin. Den forårsages af shigatoksin (Stx2e), som produceres af specifikke virotyper af Escherichia coli (E. coli). Sygdommen er karakteriseret ved ødem på specifikke sites, pludselig uventet død og af neurologiske tegn, som er relateret til læsioner i hjernen.

Den shigatoksin (Stx2e)-kodende E. coli forekommer globalt, men der foreligger sjældent prævalensdata, især fra raske besætninger. Ikke desto mindre observerede en nyligt publiceret længdesnitundersøgelse på tre amerikanske farme med raske svin en høj prævalens (68,3 %) af shigatoksinkodende Escherichia coli (STEC) hos svin, som blev opdrættet til svineproduktion. Den sædvanlige detektionsrate for Stx2e i tilfælde med kliniske tegn, som kan give mistanke om ødemsyge, er omkring 20 % op til 60 %.

Piglet med lungeødem, et symptom på ødemsygdommen