Still walking On a tight rope?

Ødemsyge er almindeligvis en akut, ofte fatal, enterotoksæmi. Den optræder hyppigst hos nyligt fravænnede grise, grise i klimastalden, eller unge slagtesvin. Årsagen er shigatoksin (Stx2e), som produceres af specifikke serotyper af Escherichia coli (E. coli). Sygdommen er karakteriseret ved ødem i dele af kroppen, pludselig uventet død og af neurologiske tegn, som skyldes læsioner i hjernen.

Selvom de E. coli der producerer shigatoksin (forkortet STEC) forekommer globalt, foreligger der sjældent prævalensdata, især ikke fra raske besætninger. Men i en nyligt publiceret longitudinalundersøgelse foretaget på tre amerikanske slagtesvinebesætninger med raske svin, sås en høj prævalens (68,3 %) af STEC. I de tilfælde, hvor der er kliniske symptomer, som giver mistanke om ødemsyge, er detektionsraten for Stx2e almindeligvis omkring 20 % op til 60 %.

Diagnostisk

En målorienteret diagnose er begyndelsen på enhver kontrolstrategi. Ceva støtter dig med den nyeste viden.

Læs mere

Vaccination

One shot-vaccination reducerer dødeligheden og kliniske tegn frem til slagtning. Det hjælper griseproducenter med at reducere eller undgå brug af antibiotika og ZnO på grund af ødemsyge.

Læs mere

Nyheder

Læs mere om den seneste undersøgelse af subakut ødemsyge

Ny litteratur