Ødemsyge

Ødemsyge er almindeligvis en akut, ofte fatal, enterotoksæmi. Den optræder hyppigst hos nyligt fravænnede grise, grise i klimastalden, eller unge slagtesvin. Årsagen er shigatoksin (Stx2e), som produceres af specifikke serotyper af Escherichia coli (E. coli). Sygdommen er karakteriseret ved ødem i dele af kroppen, pludselig uventet død og af neurologiske tegn, som skyldes læsioner i hjernen.

Selvom de E. coli der producerer shigatoksin (forkortet STEC) forekommer globalt, foreligger der sjældent prævalensdata, især ikke fra raske besætninger. Men i en nyligt publiceret longitudinalundersøgelse foretaget på tre amerikanske slagtesvinebesætninger med raske svin, sås en høj prævalens (68,3 %) af STEC. I de tilfælde, hvor der er kliniske symptomer, som giver mistanke om ødemsyge, er detektionsraten for Stx2e almindeligvis omkring 20 % op til 60 %.

Piglet med lungeødem, et symptom på ødemsygdommen