Still walking On a tight rope?

Ødemsyge er almindeligvis en akut, ofte fatal, enterotoksæmi. Den optræder hyppigst hos nyligt fravænnede grise, grise i klimastalden, eller unge slagtesvin. Årsagen er shigatoksin (Stx2e), som produceres af specifikke serotyper af Escherichia coli (E. coli). Sygdommen er karakteriseret ved ødem i dele af kroppen, pludselig uventet død og af neurologiske tegn, som skyldes læsioner i hjernen.

Selvom de E. coli der producerer shigatoksin (forkortet STEC) forekommer globalt, foreligger der sjældent prævalensdata, især ikke fra raske besætninger. Men i en nyligt publiceret longitudinalundersøgelse foretaget på tre amerikanske slagtesvinebesætninger med raske svin, sås en høj prævalens (68,3 %) af STEC. I de tilfælde, hvor der er kliniske symptomer, som giver mistanke om ødemsyge, er detektionsraten for Stx2e almindeligvis omkring 20 % op til 60 %.

Diagnostic

A target-oriented diagnosis is the beginning of every control strategy. Ceva supports you with the latest knowledge, proved and field-tested.

Read more

Vaccination

The single-dose vaccination reduces the mortality and clinical signs into the fattening period. It helps pig producers to reduce or avoid the use of antimicrobials and ZnO due to Edema Disease.

Read more

News

Read more about the latest research on subacute Edema Disease

New literature