Together, beyond animal health

As announced in the press release from May 17th, acquisiton of IDT Animal Health by Ceva Santé Animale is now complete as of July 1st 2019. Through the acquisition by Ceva Santé Animale we are building a new reference to create value beyond animal health.
We thank you for your trust and are looking forward to continuing our business relationship with you offering an expanded portfolio and an even better service.

Edémová choroba

Edémová choroba (ED, Edema Disease) je akutní a často fatální enterotoxémie prasat. Hlavní postiženou kategorií jsou odstávčata, prastata na odchovně (běhouni) a prasata v první fázi výkrmu. Je vyvolána shigatoxinem (Stx2e), který je produkován specifickými virotypy Escherichia coli (E. coli). Onemocnění je chrakterizováno edémem určitých oblastí, náhlým neočekávaným úhynem a také neurologickými příznaky, které souvisí s lézemi na mozku.

Přestože se E. coli produkující shigatoxin (Stx2e) vyskytuje celosvětově, máme k dispozici jen málo údajů o její prevalenci u zdravých stád. Nicméně nedávno publikovaná dlouhodobá studie zdravých výkrmových prasat ze tří farem v USA zaznamenala vysokou prevalenci (68,3 %) Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC). U prasat s klinickými příznaky vedoucími k podezření na ED je Stx2e prokázán ve 20 až 60 % případů.

Prasata s edémem víček, symptomem onemocnění edému