Edémová choroba

Edémová choroba (ED, Edema Disease) je akutní a často fatální enterotoxémie prasat. Hlavní postiženou kategorií jsou odstávčata, prastata na odchovně (běhouni) a prasata v první fázi výkrmu. Je vyvolána shigatoxinem (Stx2e), který je produkován specifickými virotypy Escherichia coli (E. coli). Onemocnění je chrakterizováno edémem určitých oblastí, náhlým neočekávaným úhynem a také neurologickými příznaky, které souvisí s lézemi na mozku.

Přestože se E. coli produkující shigatoxin (Stx2e) vyskytuje celosvětově, máme k dispozici jen málo údajů o její prevalenci u zdravých stád. Nicméně nedávno publikovaná dlouhodobá studie zdravých výkrmových prasat ze tří farem v USA zaznamenala vysokou prevalenci (68,3 %) Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC). U prasat s klinickými příznaky vedoucími k podezření na ED je Stx2e prokázán ve 20 až 60 % případů.

Prasata s edémem víček, symptomem onemocnění edému