Still walking On a tight rope?

Edémová choroba (ED, Edema Disease) je akutní a často fatální enterotoxémie prasat. Hlavní postiženou kategorií jsou odstávčata, prastata na odchovně (běhouni) a prasata v první fázi výkrmu. Je vyvolána shigatoxinem (Stx2e), který je produkován specifickými virotypy Escherichia coli (E. coli). Onemocnění je chrakterizováno edémem určitých oblastí, náhlým neočekávaným úhynem a také neurologickými příznaky, které souvisí s lézemi na mozku.

Přestože se E. coli produkující shigatoxin (Stx2e) vyskytuje celosvětově, máme k dispozici jen málo údajů o její prevalenci u zdravých stád. Nicméně nedávno publikovaná dlouhodobá studie zdravých výkrmových prasat ze tří farem v USA zaznamenala vysokou prevalenci (68,3 %) Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC). U prasat s klinickými příznaky vedoucími k podezření na ED je Stx2e prokázán ve 20 až 60 % případů.

Diagnostic

A target-oriented diagnosis is the beginning of every control strategy. Ceva supports you with the latest knowledge, proved and field-tested.

Read more

Vaccination

The single-dose vaccination reduces the mortality and clinical signs into the fattening period. It helps pig producers to reduce or avoid the use of antimicrobials and ZnO due to Edema Disease.

Read more

News

Read more about the latest research on subacute Edema Disease

New literature