Home > Ekonomika

Ekonomika

Vzhledem k tomu, že u mnoha stád prasat je edémová choroba hlavním ekonomickým problémem, shigatoxin-vakcinace poskytuje průlomové řešení. Nicméně mnozí manažeři farem se ptají: "Stojí za to na mé farmě očkovat proti shigatoxinu?"

Odpověď naleznete s pomocí kalkulátoru COIN, který je zdarma poskytován společností Ceva.
COIN je zkratka pro „Calculate Online your Individual Netprofit”. „Vypočítej se online svůj individuální čistý zisk".

Vedle psychologického tlaku, který vzniká při výskytu velkého počtu uhynulých prasat, zažívají farmy se středně závažným až závažným výskytem edémové choroby také finanční potíže. Zvýšená míra úmrtnosti a snížený růst, stejně jako nutnost častějších veterinárních návštěv a častější léčba antimikrobiálními látkami přispívají k celkovému snížení čistého zisku farmy. Navíc je často vyžadováno krmení drahou dietou. Aby se podařilo zabránit nejhorším ztrátám, omezuje se krmení prasat, tím je ovlivněn růst selat a snižuje se jejich prodejní váha. V důsledku toho se doba výkrmu prodlužuje a zhoršuje se konverze krmiv. Takže i v případech s jen mírně zvýšenou mortalitou vykazují zemědělské podniky finanční ztráty.

Od zavedení vakcíny v roce 2013 „bylo zasazeno semínko“ v boji proti edémové chorobě. Od té doby zaznamenává v souvislosti s očkováním proti shigatoxinu řada veterinářů a producentů prasat jasný ekonomický přínos a zlepšení užitkovosti. Jejich výroky jsou citovány níže.

Pokud byste chtěli vědět, zda se investice za očkování vyplatí a spočítat si ekonomické přínosy vakcíny proti edémové chorobě na vaší farmě, můžete využít výpočtu pomocí několika kroků v aplikaci COIN.

Sele

Klikněte sem, chcete-li spustit kalkulačku

Farmář
John Neuman,
Syddanmark

»Celkový přehled nákladů mi ukázal, že z obchodního hlediska má rozhodně smysl investovat do jednorázových nákladů na vakcinaci.«

Zobrazit prohlášení
Přečtěte si další prohlášení z celé Evropy

Landmand
John Neuman,
Syddanmark (Danmark)

»Celkový přehled nákladů mi ukázal, že z obchodního hlediska má rozhodně smysl investovat do jednorázových nákladů na vakcinaci.«

Zobrazit prohlášení

Veterinářka
Ulrike Eliewsky,
Tantow, Brandenburg

»Přesvědčil nás pozitivní ekonomický dopad a zlepšení zdraví zvířat. Určitě budeme na této farmě v očkování pokračovat.«

Zobrazit prohlášení

Veterinář
Thomas Vraeghe,
PROVET veterinary practice

»Na farmách našich zákazníků jsme zlepšili užitkovost a také snížili používání oxidu zinečnatého a kolistinu.«

Zobrazit prohlášení

Veterinářka
Kerstin Klien,
Gribow

»Jeg kan uforbeholdent anbefale Ecoporc Shiga til enhver gård, der har problemer med ødemsyge.«

Zobrazit prohlášení

Farmář
Jean Jacques Breton,
Veterinář
Dr. Danièle Autret,
Brittany

»Celkový zdravotní stav mé farmy se od zavedení vakcíny Ecoporc Shiga zlepšil.«

Zobrazit prohlášení

Veterinář
Jozef Kwinten,
VGTZ veterinární praxe

»Vypočítali jsme, že za pouhý půl rok očkování může být na jatka prodána jedna další plná nakládka vykrmených zvířat.«

Zobrazit prohlášení

Vet Consultant Marek Walachowski,
Production Manager Miroslaw Betka

»Edémová choroba - toto očkování je jistou investicí do zdraví.«

Zobrazit prohlášení

Veterinář
Mariano Gil,
Porcino del Pirón

»Mortalita způsobená edémovou chorobou dosahovala 14 % a po vakcinaci se vše vrátilo do normálu. V období od odstavu do porážky máme nyní mortalitu 4 %.«

Zobrazit prohlášení

Farmáři
Dedée and Michel Auffret,
Brittany

»Kromě klidu v duši nám očkování Ecoporc Shiga přineslo schopnost dosáhnout našich užitkových a ekonomických cílů.«

Zobrazit prohlášení

Veterinář
Annalisa Scollo,
SUIVET

»Když jsme získali údaje o zlepšení konverze krmiva, byli jsme všichni velice ohromeni.«

Zobrazit prohlášení

Veterinář
Paul Thompson,
Garth Pig Practice Ltd

»Když do systému vstoupila první očkovaná prasata, prošly první šarže rizikovou periodou s mnohem nižší mírou uhynu. Náš klient považuje vakcínu za vysoce účinnou.«

Zobrazit prohlášení