Home > Vaccination

Vaccination

Vaccination mod shigatoksin reducerer dødeligheden og de kliniske tegn på ødemsyge frem til opfedningsperioden. Vaccination med en enkelt dosis kan foretages fra grisen er 4 dage gammel. Tre uger efter vaccinationen er dyrene beskyttet af neutraliserende antistoffer, og beskyttelsen vedvarer indtil mindst 15-ugersalderen.

Intet er mere naturligt end grisens egen immunitet. Grisens egen immunitet mod shigatoksin forstærkes ved vaccination.

Antistoffer neutraliserer shigatoksinet og forebygger dermed, at der udvikles akutte eller kroniske kliniske symptomer. Shigatoksinproducerende E. coli’s tilstedeværelse i besætningen reduceres imidlertid ikke med vaccination, da den ikke virker mod selve bakterien.

Ud over at selve vaccinationen reducerer dødeligheden og antallet af efternølere på grund af ødemsyge, så kan landmanden markant mindske brugen af antibiotika som colistin eller zinkoxid til behandling af STEC hos grise. Vaccinationen mod shigatoksin er med til at minimere risikoen for at udvikle resistente bakterier og bidrager dermed aktivt til forbrugerbeskyttelse.

Case fra Holland – en smågriseproducent med 660 søer1

I en longitudinalundersøgelse blev dødeligheden og daglig brug af colistinsulfat sammenlignet før og efter vaccination mod shigatoksin. Besætningen havde tidligere haft tilbagevendende udbrud med ødemsyge og en gennemsnitlig dødelighed på 7,7 %. Efter implementering af vaccination var der ikke flere tab på grund af ødemsyge, og besætningen var igen rentabel.

Efter implementering af vaccination kunne besætningen helt undlade at anvende colistinsulfat samt reducere det samlede forbrug af antibiotika. Dermed kunne besætningen vende tilbage til den grønne kategori i overvågningsprogrammet for antibiotika.

1Regine Fricke et al. 2015, Implementation of a vaccine against Shigatoxin 2e in a piglet producing farm with problems of Oedema disease: case study, Porcine Health Management 2015