Home > Shigatoksin > Patogen

Patogen

Escherichia coli er en almindeligt forekommende bakterie, som findes i dyrs tarmsystem. De ikke-patogene, Escherichia coli (kommensale E. coli) understøtter den normale fysiologiske balance i tarmen hos værten. Derimod kan patogene E. coli med typiske virulensfaktorer forårsage alvorlige udbrud af forskellige sygdomme (f.eks. ødemsyge, diarré).

Ødemsyge forårsages af shigatoksin (Stx2e). (Se forklarende illustration nedenfor.)

Ødemsyge forårsages af shigatoksin (Stx2e). Toksinet produceres af en specifik serotype af Escherichia coli kaldet STEC (se grafik). En serotype kendetegnes ved en særlig kombination af virulensgener. Vigtige virulensfaktorer, som dannes af EDEC, er fimbrie adhæsinet F18 og shigatoksin (Stx2e).
Selvom de E. coli der producerer shigatoksin (forkortet STEC) forekommer globalt, foreligger der sjældent prævalensdata, især ikke fra raske besætninger. Men i en nyligt publiceret longitudinalundersøgelse foretaget på tre amerikanske slagtesvinebesætninger med raske svin sås en høj prævalens (68,3 %) af STEC. I de tilfælde, hvor der er kliniske symptomer, som giver mistanke om ødemsyge, er detektionsraten for Stx2ealmindeligvis omkring 20 % op til 60 %.

Escherichia coli - infektioner hos fravænnede grise

Shigatoksin har en A- og B-subunit

Aldersgrupper, der påvirkes mest af shigatoksin

De aldersgrupper, der oftest påvirkes er nyligt fravænnede grise, grise i klimastalden og unge slagtesvin.
F18 er en af de velkendte adhæsionsfaktorer, som gør E. coli i stand til at hæfte sig på tarmslimhinden. De stammer der koder for Stx2e kan have fimbrievarianten F18ab eller F18ac.
Følsomheden over for kolonisering og infektion med en E. coli F18-stamme udvikles omkring fravænning og er afhængig af tilstedeværelse af genotypen, der koder for svinets F18-receptor (F18R) i tarmen.
Ekspressionen af F18R er aldersafhængig og starter omkring treugersalderen.
Torrison et al. (se grafik) beskrev de hovedfaser i grisens liv, hvor E. coli, som koder for Stx2e, kunne påvises, med en top fra uge syv til ni. Dette svarer til Ceva's erfaringer i mange lande over hele verden.
Det er værd at notere, at Stx2e også kan påvises i senere produktionstrin. I så fald er det ofte årsag til alvorlige kliniske symptomer, øget dødelighed og nedsat tilvækst.

F18 kan dog ikke påvises i alle tilfælde af E. coli, der koder for Stx2e (op til 20 %). Relevansen af disse særlige E. coli (uden F18, men med Stx2e) er dog sikker, da de er blevet isoleret som eneste patogen i tilfælde med svære kliniske symptomer.

Prævalens - hvornår finder jeg STEC/VTEC?

Shiga toxin 2e (Stx2e)

Undersøg resultater, hvor du kan finde STEC

J.Torrison, K. Rossow, S. Oliveira
University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory 2011 (USA)