Home > Shigatoksin > Ødemsyge

Ødemsyge

Patogenese for ødemsyge (ED)

Kliniske tegn på ødemsyge (ED)

ED forekommer hovedsageligt hos nyligt fravænnede grise, selvom der også kan ses tilfælde i senere produktionsstadier. Sygdommen kan optræde sporadisk og kun berøre enkelte dyr, men også hele hold af grise kan være smittet.

Det subakutte/akutte udbrud ses ofte som pludselig død uden forudgående tegn på sygdom. Grise, som er døde af ødemsyge, er oftest i god stand. Nogle smittede grise bliver anorektiske og udvikler hævelse af øjenlåg og pande. På grund af larynxødem hyler nogle grise på en særlig måde. På grund af hjerneødem har nogle grise kramper, ataksi og ligger i sideleje med tvangsbevægelser af lemmerne (figur 3). Få grise overlever den akutte sygdom, men de, som gør, er sat tilbage i væksten.

Sygdomsforløbet kan også være protraheret. De kliniske symptomer vender tilbage hos det samme hold grise, særligt efter foderændring, udfasning af zinkoxid (ZnO) eller antibiotika i foderet eller andre stressfaktorer.

Gris, sideleje, tvangsbevægelser med lemmerneFigur 3: Symptomer fra nervesystemet (sideleje, tvangsbevægelser af lemmer) hos en gris med ødemsyge, kilde: Ceva

Subklinisk ødemsyge kan også forekomme. Grisene er klinisk normale, men udvikler mikrovaskulære læsioner og kan have nedsat tilvækst. Disse besætninger kan udvise uhomogene hold af grise i de forskellige produktionsstadier.
Learn more

Kronisk ødemsyge forekommer i en lille andel af de svin, som kommer sig efter akut sygdom, eller i besætninger, hvor der kan påvises kimære E. coli, som producerer varmelabile (LT) og varmestabile (ST) toksiner, der forårsager diarré efter fravænning, men også producerer shigatoksin-2e. Efter en periode, der varierer fra få dage til flere uger efter tarminfektionen, stopper tilvæksten, og syge grise udviser ofte unilaterale centralnervøse forstyrrelser, f.eks. cirkelbevægelser, skæv hovedholdning eller atrofi af ekstremiteternes muskulatur og med tiltagende svækkelse. I disse tilfælde er subkutant ødem sjældent.
(Kilde: Diseases of Swine, Tenth Edition, Edited by J.J. Zimmerman et al., John Wiley & Sons, Inc. Published 2012)