Home > Service > News

News

Shigatoksinproducerende Escherichia (E.) coli (STEC) er vigtige fødevarebårne patogener. De kan give alvorlige sygdomme som hæmoragisk colitis eller hæmolytisk uræmisk syndrom. Der blev udført en længdesnitkohorteundersøgelse på tre slutfedningssteder for at undersøge epidemiologien af STEC hos slutfedningsgrise og undersøge de risici, de kan udgøre for at smitte mennesker med STEC. I overensstemmelse med vores tidligere undersøgelser var Stx2e den hyppigst observerede Stx-variant hos slutfedningssvin (93,9 %).

Resultaterne bekræfter, at grise, der opdrættes til svinekødsproduktion, er reservoir for smitte af mennesker med STEC. Cirkulerende serotyper i kohorter samt faktorer for forvaltning har væsentlig indflydelse på prævalensen af STEC.

Kilde: International Journal of Food Microbiology

Læs hele historien på www.sciencedirect.com

I juli vedtog Europa-Kommissionen en gennemførelsesafgørelse vedrørende autorisation af alle veterinærlægemidler, som indeholder 'colistin' i kombination med andre orale antimikrobielle lægemidler.

Læs hele artiklen på pig333.com

Udvalget anbefalede derfor at afslå at give markedsføringstilladelser og at trække eksisterende markedsføringstilladelser til veterinærlægemidler med zinkoxid tilbage.

Læs hele artiklen på pig333.com

402 MCR-1-isolater identificeret

torsdag, 11. august 2016

Tyske forskere har fundet mere end 400 Escherichia coli-isolater, som testede positiv for MCR-1-genet. Dette gen kan gøre bakterier resistente over for colistin, som er et kraftigt antibiotikum. MCR-1 blev fundet i 79,8 % af colistinresistente E. coli-isolater. Undersøgelsen screenede mere end 10.000 E. coli-isolater, som er indsamlet fra tyske fødevarer og husdyr fra 2010 til 2015. Genet var mest prævalent i fjerkræproduktion og -fødekæder. Alt i alt mener forskerne, at prævalensen af MCR-1-genet er dobbelt så høj i Tyskland som i Frankrig. Colistinresistensen i Tyskland er også højere end gennemsnittet for europæiske lande, hvilket kan skyldes større forbrug af polymixinantibiotika. Der skal laves flere undersøgelser for bedre at kunne vurdere resultaterne.

Læs hele artiklen på www.cidrap.umn.edu

De første resultater af den resistensovervågning, der blev gennemført på det tyske føderale institut for risikovurdering (BfR), viser, at colistinresistente bakterier er udbredt hos landbrugsdyr i Tyskland. Resistensen blev hyppigst fundet i Escherichia coli hos slagtekyllinger. “De aktuelle resultater understreger, at strategien med ansvarlig brug af antibiotika skal forfølges konsekvent i fremtiden”, siger præsidenten for BfR, professor dr. dr. Andreas Hensel. Der vil blive udført yderligere biomolekylære undersøgelser for at vurdere potentielle risici for forbrugerne. Det anbefales at være omhyggelig med køkkenhygiejnen, så bakterierne ikke overføres fra kød til andre fødevarer. Kød skal opvarmes grundigt, før det spises, så det har en kernetemperatur på 70 °C i 2 minutter.

Læs hele artiklen på www.bfr.bund.de

For at matche den nyeste videnskabelige litteratur med hensyn til anvendelse af antimikrobielle midler til mennesker og dyr har det Pig Veterinary Society (PVS) opdateret deres ordinationsprincipper for antimikrobielle midler. Disse principper opdeler antimikrobielle midler i 3 klasser. Klasse 1-midlerne kan ordineres inden for retningslinjerne for ansvarlig brug, klasse 2-midlerne må ikke anvendes, medmindre følsomhedstest eller klinisk erfaring har vist, at førstevalgsmidlerne ikke er effektive. Colistin er nu flyttet til klasse 3, som er produkter, der anvendes som sidste udvej. De må kun anvendes, når der ikke er andre muligheder, og det skal understøttes af følsomhedstest på laboratorie. Dette skridt var nødvendigt, fordi colistins betydning som ekstremt vigtigt lægemiddel til mennesker er mere og mere tydelig. PVS råder sine medlemmer til at downloade den nyeste version af principperne og følge vejledningen i dokumentet.

Læs hele artiklen på www.pigvetsoc.org.uk

Danske landbrugsjorder er i stigende grad kontamineret med zink. Det skyldes det høje indhold af zink i svinegylle, der anvendes som gødning på markerne. Miljø- og fødevareministeriet i Danmark kaldte de fremlagte data for “bekymrende”, og at man må overveje alternativer. Hos grise anvendes zink og kobber efter fravænning, især til at forebygge diarré og ødemsyge. Et alternativ til sidstnævnte kunne være one-shot-vaccinationen mod shigatoksin.

Læs hele artiklen på www.animal-health-online.de