Home > Service > Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning

IDT Biologika GmbH påtager sig intet ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne på selskabets hjemmeside. IDT Biologika GmbH er udtrykkeligt fri for ansvar, der vedrører fejl i forbindelse med transmission af skriftlige dokumenter eller skyldes uautoriseret ændring af information udført af en tredjepart. IDT Biologika GmbH er heller ikke ansvarlig for indhold af linkede internetsider.

I den udstrækning bestemmelser og love citeres, er den officielle version den autoriserede. Oplysninger givet af IDT Biologika GmbH til medicinalfirmaer anfægter ikke disses juridiske forpligtelser.

Med dom af 12. maj 1998 – 312 O 85/98 – ”Haftung für Links” (Ansvar for links) har Landsretten i Hamburg afgjort, at der i forbindelse med oprettelse af et link under visse omstændigheder eksisterer et fælles ansvar for indholdet på den linkede side. Dette ansvar kan kun undgås ved en udtrykkelig erklæring, der tager afstand fra indholdet.

Hermed tager IDT Biologika GmbH udtrykkeligt afstand fra alt indhold på linkede sider og gør ikke krav på at dette indhold tilhører virksomheden. Denne erklæring vedrører alle links, der findes på siderne under www.idt-biologika.de.

Ophavsret

Hjemmesidens layout, billeder og grafiske elementer, indsamlingen af materiale samt de individuelle bidrag er beskyttet af ophavsret. IDT Biologika GmbH forbeholder sig alle rettigheder fuldt og delvist, herunder rettighederi forbindelse med fotomekanisk reproduktion, kopiering og distribution ved brug af særlige teknikker (fx databehandling, databaser og datanetværk).