Home > Økonomi

Økonomi

Ødemsyge er et større økonomisk problem i mange svinebesætninger, men vaccination mod shigatoksin er et gennembrud i forhold til at løse problemet. Alligevel spørger mange landmænd sig selv: “Er det værd at vaccinere mod shigatoksin i min besætning?”

Svaret kommer fra COIN-beregneren, som leveres gratis af Ceva.
COIN er en forkortelse, som står for “Calculate Online your Individual Netprofit, beregn dit eget nettooverskud online”.

Ud over det psykologiske pres på grund af de mange døde grise oplever besætninger med moderate til svære udbrud af ødemsyge også en økonomisk katastrofe. Den øgede dødelighed og dårligere tilvækst hos grisene samt flere dyrlægebesøg og mere behandling med antibiotika bidrager til en lavere samlet indtjening. Desuden kræves der meget ofte særligt foder.
Men når der f.eks. anvendes lavproteinblandinger for at undgå problemer, påvirkes grisenes tilvækst, og salgsvægten bliver lavere. Konsekvensen er, at opfedningstiden bliver længere, og foderudnyttelsen dårligere. Selv i tilfælde med let forhøjet dødelighed lider besætningen økonomiske tab.

Siden vaccinen blev introduceret i 2013 har mange dyrlæger og producenter rapporteret om de økonomiske fordele og produktionsforbedringer skabt på grund af vaccinationen mod shigatoksin. Find deres udsagn nedenfor.

Hvis du gerne vil vide, om det kan betale sig at investere i vaccinen, og hvilke økonomiske fordele, der er ved vaccination mod ødemsyge i din besætning, kan du med nogle få trin beregne det ved hjælp af COIN.

Gris

Klik her for at starte beregneren

Landmand
John Neuman,
Syddanmark (Danmark)

»Det samlede billede viste, at det forretningsmæssigt giver god mening at investere i engangsudgiften til vaccinen.«

Vis udsagn
Læs mere udtalelser fra hele Europa

Landmand
John Neuman,
Syddanmark (Danmark)

»Det samlede billede viste, at det forretningsmæssigt giver god mening at investere i engangsudgiften til vaccinen.«

Vis udsagn

Dyrlæge
Fru Ulrike Eliewsky,
Tantow, Brandenburg (Tyskland)

»Den positive økonomiske virkning og den forbedrede sundhed hos grisene overbeviste os. Vi vil helt sikkert fortsætte med at vaccinere på denne gård.«

Vis udsagn

Dyrlæge
Thomas Vraeghe,
dyrlægepraksis PROVET (Belgien)

»Vi forbedrede ydelsen på vores kunders gårde og reducerede også brugen af zinkoxid og colistin.«

Vis udsagn

Dyrlæge
Kerstin Klien,
Gribow (Tyskland)

»Jeg kan uforbeholdent anbefale Ecoporc Shiga til enhver gård, der har problemer med ødemsyge.«

Vis udsagn

Landmand
Jean Jacques Breton,
dyrlæge
dr. Danièle Autret,
Bretagne (Frankrig)

»Samlet set er sundhedstilstanden på min gård blevet bedre, siden vi indførte vaccination med Ecoporc Shiga.«

Vis udsagn

Dyrlæge
Jozef Kwinten,
dyrlægepraksis VGTZ (Holland)

»Vi har beregnet, at vi efter bare et halvt år med vaccination kan sælge en ekstra lastbilfuld slagtesvin til slagteriet.«

Vis udsagn

Dyrlægekonsulent Marek Walachowski,
Production Manager Miroslaw Betka (Polen)

»Ødemsyge – denne vaccination er en helt klar investering i sundhed.«

Vis usdagn

Dyrlæge
Mariano Gil,
Porcino del Pirón (Spanien)

»Fra 14 % dødelighed på grund af ødemsyge vendte det faktisk til normal med omkring 4 % dødelighed i samme periode fra fravænning til slagtning.«

Vis udsagn

Landmand
Dedée og Michel Auffret,
Bretagne (Frankrig)

»Ud over fred i sindet har vaccination med Ecoporc Shiga givet os mulighed for at nå vores tekniske og økonomiske målsætninger.«

Vis udsagn

Dyrlæge
Annalisa Scollo,
SUIVET (Italien)

»Když jsme získali údaje o zlepšení konverze krmiva, byli jsme všichni velice ohromeni.«

Vis udsagn

Dyrlæge
Paul Thompson,
Garth Pig Practice Ltd (Storbritannien)

»Da de vaccinerede grise kom ind i systemet, kom de første hold igennem risikoperioden med meget lavere dødelighed. Vores kunde mente, at vaccinen var meget effektiv.«

Vis udsagn