Home > Služby > Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

IDT Biologika GmbH nenese žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací obsažených na svých internetových stránkách. Společnost IDT Biologika GmbH výslovně nenese odpovědnost za chyby vyplývající z předání písemných dokumentů nebo z důvodu neoprávněných změn informací třetími stranami. Společnost IDT Biologika GmbH rovněž nezodpovídá za obsah odkazovaných internetových stránek.

Pokud jsou citovány předpisy a zákony, oficiálně zveřejněná verze je závazná. Informace poskytnuté společností IDT Biologika GmbH farmaceutickým společnostem neovlivňují jejich právní odpovědnost.

Rozsudek soudu ze dne 12.05.1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links (Zodpovědnost za odkazy)", Landgerichtu (krajského soudu) v Hamburku shledal, že vytvořením vazby (odkazu) vzniká možná společná odpovědnost za obsah propojené (odkazované) stránky. Tomu lze zabránit pouze prostřednictvím výslovného prohlášení, kterým se od obsahu těchto stránek distancujete.

IDT Biologika GmbH se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu odkazovaných stránek a netvrdí, že tento obsah je její vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na internetových stránkách na adrese www.shigatoxin.com.

Autorská práva

Uspořádání domovské stránky, použité obrázky a grafické prvky, sbírka materiálů a jednotlivé příspěvky jsou chráněny autorským právem. Společnost IDT Biologika GmbH si vyhrazuje všechna práva v plném rozsahu i částečně, a to včetně těch, která se týkají fotomechanické reprodukce, kopírování a distribuce pomocí speciálních technik (například zpracování dat, paměťových médií a datových sítí).