Home > Služby > Odkaz

Odkaz (link)

www.pig-world.co.uk

Vaccination against bowel oedema has saved a large-scale, high-performing pig unit thousands of pounds due to lower mortality, improved growth rates and reduced medication costs in post-weaning pigs.

www.pig333.com

Tato kazuistika popisuje vzplanutí onemocnění v komerčním chovu prasat, které bylo bez vakcíny jen těžko možné zvládnout.

Interactiv database

Tato EMA webová stránka vám poskytuje informace o strategii ESVAC 2016 - 2020, nabízí odborné údaje podle druhů zvířat a poskytuje přístup k evropské databázi prodeje veterinárních antimikrobiálních látek.

www.pig333.com/clinical-case-of-the-world/episode-with-a-high-mortality-in-the-weaning-stage_6180/

Klinický případ: Epizoda s vysokou mortalitou ve stádiu odstavu

www.pig333.com/what_the_experts_say/differential-diagnosis-of-nervous-diseases-in-the-pig_1764/

Co říkají odborníci: Diferenciální diagnostika nervových onemocnění u prasat

www.pig333.com/e-coli/

Sekce: Kolibacilóza u prasat