Home > Shigatoxinem > Patogen

Patogen

Escherichia coli je bakterie, která se běžně nachází v tlustém střevě zvířat. Nepatogenní, střevní Escherichia coli (komenzální E. coli) podporuje fyziologickou střevní rovnováhu hostitele. Oproti tomu patogenní E. coli s typickým genetickým profilem faktorů virulence, může způsobit propuknutí různých onemocnění (např. edémová choroba, průjem).

Edémová choroba vyvolaná shigatoxinem (Stx2e)

Edémová choroba je vyvolaná shigatoxinem (Stx2e). Tento toxin je vylučován specifickým virotypem Escherichia coli, který nazýváme STEC (viz obrázek). Virotyp je charakterizován konkrétní kombinací genů virulence. Významnými faktory virulence kódovanými EDEC jsou fimbriální adhezin F18 a shigatoxin (Stx2e).
Přestože se E. coli produkující shigatoxin (Stx2e) vyskytuje celosvětově, máme k dispozici jen málo údajů o její prevalenci u zdravých stád. Nicméně nedávno publikovaná dlouhodobá studie zdravých výkrmových prasat ze tří farem v USA zaznamenala vysokou prevalenci (68,3 %) E. coli produkující shigatoxin (STEC). U prasat s klinickými příznaky vedoucími k podezření na ED je Stx2e prokázán ve 20 až 60 % případů.

Escherichia coli - infekce u odstávčat

Shigatoxin má podjedotku A a B

Hlavní věková skupina postižená infekcí shigatoxinem

Hlavními kategoriemi postižených prasat jsou odstávčata, prasata na odchovně (běhouni) a mladá výkrmová prasata.
F18 je jedním z dobře známých adhezivních faktorů, který umožňuje E. coli připojit se ke střevní sliznici. Stx2e kódující kmeny mohou mít buď fimbriální variantu F18ab nebo F18ac.
Vnímavost ke kolonizaci a infekci kmenem E. coli F18 se rozvíjí kolem odstavu a závisí na přítomnosti prasečího střevního receptoru F18 (F18R genotyp).
Exprese F18R je závislá na věku a začíná přibližně ve věku tří týdnů.
Torrison at al. (graf) popisuje hlavní fáze života prasat, kdy jsou detekovány E. coli kódující Stx2e s vrcholem v týdnu sedmém až devátém. To odpovídá zkušenostem Ceva v mnoha zemích po celém světě. Pozoruhodné je, že Stx2e lze odhalit i v pozdějších fázích výkrmu. Pokud tomu tak je, dochází obecně k závažným klinickým příznakům, zvýšené mortalitě a zhoršené užitkovosti.

Přesto není F18 detekovatelný u všech případech E. coli produkujících shigatoxin (až 20 %). Význam těchto specifických E. coli (bez F18, ale se Stx2e) je nicméně důležitý, protože z případů se závažnými klinickými příznaky byly často izolovány jako jediný patogen.

Prevalence – kdy nacházíme STEC/VTEC?

Shiga toxin 2e (Stx2e)

Výsledky studie, kde se nachází STEC

J.Torrison, K. Rossow, S. Oliveira
University of Minnesota Veterinary Diagnostic Laboratory 2011 (USA)