Home > Diagnostika > Postup

STEC nebo ETEC?

Diferenciace virotypů E. coli doplňuje klinické vyšetření a přispívá k procesu rozhodování, jak pokračovat v léčbě a jak předcházet onemocnění v budoucnu. Zvláště v kontextu snižování spotřeby antimikrobiálních látek je nezbytné zaměřit se na prevenci onemocnění. Ceva již roky podporuje diagnostiku a diferenciaci E. coli pomocí biomolekulárních metod-možnost využití poukazů STEC-CHECK.

Odběr vzorků

Přeprava

Poukaz

Výsledky