Αρχική > Υπηρεσίες > Υπηρεσίες

Σύνδεσμοι

www.pig-world.co.uk

Ο εμβολιασμός ενάντια στο οίδημα του εντέρου έχει εξοικονομήσει σε μια μεγάλη εκτροφή με υψηλές αποδόσεις χιλιάδες λίρες, λόγω της χαμηλότερης θνησιμότητας, του βελτιωμένου ρυθμού ανάπτυξης και του μειωμένου κόστους φαρμακευτικής αγωγής στους χοίρους μετά τον απογαλακτισμό..

www.pig333.com

Σε αυτή τη μελέτη περιστατικού περιγράφεται μία έξαρση σε μία εμπορική μονάδα, η οποία αποδείχθηκε δύσκολο να σταματήσει χωρίς τον εμβολιααμό.

Η ιστοσελίδα του EMA παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική ESVAC 2016-2020, δημοσιεύοντας δεδομένα από διάφορα είδη ζώων και σας δίνει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων των πωλήσεων των κτηνιατρικών αντιμικροβιακών παραγόντων.

www.pig333.com/clinical-case-of-the-world/episode-with-a-high-mortality-in-the-weaning-stage_6180/

Κλινικό περιστατικό: Επεισόδιο με υψηλή θνησιμότητα στον απογαλακτισμό

www.pig333.com/what_the_experts_say/differential-diagnosis-of-nervous-diseases-in-the-pig_1764/

Τι λένε οι ειδικοί: Διαφορική διάγνωση των νευρολογικών ασθενειών του χοίρου

www.pig333.com/e-coli/

Τομέας: Κολιβακίλωση στους χοίρους