Αρχική > Τοξίνη Shiga > Παθογόνος μικροοργανισμός

Παθογόνος μικροοργανισμός

Η Escherichia coli είναι ένα βακτήριο που ανευρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του εντέρου των ζώων. Η μη παθογόνος Escherichia coli που βρίσκεται στο έντερο (κοινή E. coli) υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου, ενώ η παθογόνος E. coli έχοντας χαρακτηριστικό προφίλ γονιδίου μολυσματικού παράγοντα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εξάρσεις από διάφορες ασθένειες (π.χ. Νόσος του Οιδήματος, διάρροια).

Η Νόσος του Οιδήματος προκαλείται από την τοξίνη Shiga (Stx2e) )

Η Νόσος του Οιδήματος προκαλείται από την τοξίνη Shiga (Stx2e). Η τοξίνη αυτή παράγεται από ένα συγκεκριμένο παθότυπο της Escherichia coli- που ονομάζεται STEC (γράφημα). Ένα συγκεκριμένο καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γονιδίων που καθορίζουν τη λοιμογόνο δράση. Σημαντικοί λοιμογόνοι παράγοντες της E. coli που είναι υπεύθυνοι για τη Νόσο του Οιδήματος είναι τα ινίδια προσκόλλησης F18 και η τοξίνη Shiga (Stx2e).
Ενώ η E.coli που παράγει την τοξίνη Shiga (Stx2e) υπάρχει παντού στον κόσμο, τα διαθέσιμα δεδομένα για τον επιπολασμό του βακτηρίου, ιδιαίτερα από υγιείς εκτροφές είναι ελάχιστα. Παρ' όλα αυτά, σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μακροχόνια μελέτη που έγινε σε 3 εκτροφές των Η.Π.Α. με υγιείς χοίρους βρέθηκε υψηλή συχνότητα (68.3%) της E. Coli που παράγει την τοξίνη Shiga (STEC), σε αναπτυσσόμενους χοίρους. Το συνηθισμένο ποσοστό ανίχνευσης της Stx2e σε περιστατικά με κλινικά συμπτώματα συμβατά με Νόσο του Οιδήματος κυμαίνεται από 20% μέχρι 60%.

Escherichia coli - Μολύνσεις σε απογαλακτισμένους χοίρους

Η τοξίνη Shiga έχει μία Α και μία Β υπομονάδα

Κύριες ηλικιακές ομάδες που προσβάλλονται από την τοξίνη Shiga

Τα κύρια στάδια παραγωγής που προσβάλλονται είναι πρόσφατα απογαλακτισμένα χοιρίδια, αναπτυσσόμενοι χοίροι και χοίροι νωρίς στο στάδιο της προπάχυνσης. Τα ινίδια F18 είναι ένας από τους γνωστούς παράγοντες προσκόλλησης που επιτρέπει στην E.coli να συνδεθεί στον εντερικό βλεννογόνο. Τα στελέχη που παράγουν την Stx2e μπορεί να έχουν διαφορετικά ινίδια, είτε F18ab ή F18ac.
Η ευαισθησία στον αποικισμό και στη μόλυνση από ένα F18 στέλεχος της E. coli αναπτύσσεται στην ηλικία του απογαλακτισμού και εξαρτάται από την παρουσία γονιδίου για την έκφραση των F18 υποδοχέων στο εντέρο των χοίρων.
Η έκφραση των F18R εξαρτάται από την ηλικία και ξεκινάει γύρω στις τρεις εβδομάδες ζωής.
Ο Torrison και οι άλλοι (γραφική παράσταση), περιέγραψαν τα κύρια στάδια της ζωής των χοίρων όπου η E. coli που παράγει την Stx2e ανιχνεύεται, με τη μεγαλύτερη τιμή της μεταξύ της έβδομης και της ένατης εβδομάδας. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την εμπειρία που έχει η Ceva από πολλές χώρες παγκοσμίως.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Stx2e μπορεί να ανιχνευθεί σε πιο προχωρημένα στάδια παραγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι η αιτία των σοβαρών κλινικών συμπτωμάτων, της αυξημένης θνησιμότητας και της μειωμένης ανάπτυξης.

Τα ινίδια F18 δεν είναι ανιχνεύσιμα σε κάθε περιστατικό της E. coli που παράγει την Stx2e (έως 20%). Παρ' όλα αυτά η συνάφεια αυτών των συγκεκριμένων E. coli (χωρίς τα ινίδια F18 αλλά με Stx2e) είναι δεδομένη, καθώς έχουν απομονωθεί ως το μοναδικό παθογόνο σε περιστατικά με σοβαρά κλινικά συμπτώματα.

Επιπολασμός-πότε βρίσκω τα STEC/VTEC;

Τοξίνη Shiga 2e (Stx2e)

Study results where to find STEC

J.Torrison, K. Rossow, S. Oliveira
Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Κτηνιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο 2011