Αρχική > Εμβολιασμός

Εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός κατά της τοξίνης Shiga μειώνει τη θνησιμότητα και τα κλινικά συμπτώματα της Νόσου του Οιδήματος στο στάδιο της ανάπτυξης και της πάχυνσης. Ο εφάπαξ εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ηλικία των 4 ημερών. Τρεις εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό τα ζώα προστατεύονται από εξουδετερωτικά αντισώματα, τα οποία διατηρούνται μέχρι, τουλάχιστον, την ηλικία των 15 εβδομάδων.

Τίποτα δεν είναι τόσο φυσικό όσο η ανοσία του ίδιου του χοίρου. Ενισχύστε ενεργά την έμφυτη ανοσία του χοιριδίου κατά της τοξίνης Shiga, με εμβολιασμό.

Αυτά τα αντισώματα εξουδετερώνουν την τοξίνη Shiga και επομένως αποτρέπουν την εξέλιξη της οξείας και χρόνιας συμπτωματολογίας. Ωστόσο, η παρουσία της E. coli που παράγει την τοξίνη Shiga στην εκτροφή δε μειώνεται με το εμβόλιο διότι δε δρά ενάντια στο ίδιο το βακτήριο.

Ενώ ο εμβολιασμός από μόνος του μειώνει το ποσοστό των απωλειών και των ζώων που υπολείπονται σε ανάπτυξη λόγω της Νόσου του Οιδήματος, επιπρόσθετα ο χοιροτρόφος μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών, όπως η Κολιστίνη και το οξείδιο του Ψευδαργύρου που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των STEC στους χοίρους. Ο εμβολιασμός κατά της τοξίνης Shiga βοηθάει στη μείωση της επικινδυνότητας για ανάπτυξη ανθεκτικών βακτηρίων και έτσι συνεισφέρει ενεργά στην προστασία του καταναλωτή.

Περιγραφή περιστατικού στην Ολλανδία- χοιροτρόφος με 660 χοιρομητέρες1

Σε μία μακροχρόνια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες εκτροφής η θνησιμότητα και η χρήση της θειικής κολιστίνης συγκρίθηκαν πριν και μετά τον εμβολιασμό για την τοξίνη Shiga. Η μονάδα είχε ιστορικό επαναλαμβανόμενων εξάρσεων της Νόσου του Οιδήματος με μέση θνησιμότητα 7.7%. Μετά τη χρήση του εμβολίου δεν υπήρχαν απώλειες προκαλούμενες από τη Νόσο του Οιδήματος και η μονάδα είχε τη δυνατότητα να είναι και πάλι κερδοφόρα.

Μετά την έναρξη του εμβολιασμού στη μονάδα, υπήρξε η δυνατότητα να σταματήσει τελείως η χρήση της θειικής κολιστίνης και να μειωθεί συνολικά η χρήση των ανιτβιοτικών. Έτσι, η μονάδα μπόρεσε να επιστρέψει στην πράσινη κατηγορία του προγράμματος επιτήρησης για τα αντιβιοτικά.

1Regine Fricke et al. 2015, Implementation of a vaccine against Shigatoxin 2e in a piglet producing farm with problems of Oedema disease: case study, Porcine Health Management 2015