Αρχική > Διαγνωστικά > Διαδικασία

STEC ή ETEC;

Η διαφοροποίηση των παθότυπων της E. coli συμπληρώνει την κλινική εξέταση και συμβάλλει στο να παρθούν αποφάσεις σχετικά με το ποια θα είναι τα επόμενά μας’βήματα και πως θα αποτρέψουμε την εμφάνιση της νόσου μελλοντικά. Η στοχευμένη πρόληψη της νόσου είναι ουσιώδης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών. Για χρόνια η Ceva υποστηρίζει με τα συνοδευτικά έγγραφα του STEC-CHECK τη διάγνωση και τη διαφοροποίηση της E. Coli μέσω βιομοριακών μεθόδων.

Δειγματοληψία

Μεταφορά

Παραπεμπτικό

Αποτελέσματα