STEC konstateret i 34 pct. af alle syge fravænnede smågrise

Ødemet sygdom er en globalt udbredt livstruende smitsomme sygdom i intensivt landbrug, sygdommen forekommer fortrinsvis hos smågrise i de første to uger efter fravænning. Sygdommen er forårsaget af en Shiga-toksin-producerende E. coli bakterier - kort STEC. I en tysk undersøgelse, fandt man STEC i 34 pct. af prøverne fra fravænnede grise der udskilte patogene E-coli-bakterier.

Med den interaktive dækningsbidragberegner kan man enkelt beregne den økonomiske betydning af ødemsyge som tabene koster besætningen.

+++ Breaking News +++

21.01.16: Colistin resistente bakterier spreder sig blandt tyske produktionsdyr

De første resultater fra resistens-overvågning udført på Das Bundesinstitut für Risikobewertung (Institut for Risikovurdering,...

læs mere >>>

20.08.15: Ny forskning vedrørende diagnostisering af shigatoksin (Stx2e)

I en undersøgelse offentliggjort i Journal of Veterinary Medical Science i marts 2015, omtales en ELISA undersøgelse der påviser...

læs mere >>>

Tjek for STEC

Der er ingen tvivl om at STEC bidrager til sygdomme hos fravænnede grise. I undersøgelser er der fundet E.coli-stammer, der producerer Shiga-toksinet Stx2e, i ca. 1/3 af de undersøgte prøver.

Derfor er det vigtigt at stille en præcis diagnose. Vil du ikke også gerne vide hvordan det står til med Shiga-toksin i din besætning?

Tjek for Shiga-toksin nu >>>

Dette videoklip viser, hvordan Shiga-toksin forårsager ødemsyge

Dette videoklip viser, hvordan Shiga-toksin forårsager ødemsyge

En STEC-infektions forløb